Sertifiseringer

Det kan være vanskelig for deg som forbruker og oss som forhandler å vite hvordan plagget er produsert og under hvilke omstendigheter. Heldigvis finnes det organisasjoner der ute som har strenge krav som må følges om produsentene ønsker å bli godkjent. 

Hva er tredjepartssertifisering og hva betyr det for deg og meg? 

- Alt fra fiber til plagg kan spores. Alle trinn og leverandører i produksjonsfasen er dokumentert. 

- Nøytrale organisasjoner uten tilknyting til leverandøren har undersøkt og verifisert for å sikre at kravene deres er oppfylt. 

- Organisasjonene har årlig revisjoner og inspeksjoner for å sikre at produsenter oppfyller standardene/kravene. 

- Miljømerking gjør det lettere for deg som forbruker å identifisere at produktet er bærekraftig. 

Oversikt over viktige sertifiseringer å merke seg:

Svanemerket

Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Ordningen drives på non-profit-basis. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon til forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.

Svanemerket går for å være et av de strengeste miljømerkene i verden, og det er bare de beste som klarer å få merket på sine klær:

Gode arbeidsforhold: Svanemerket krever at fabrikkene må ha et internt kvalitetssystem, og at de følger den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO ́s kjerneregelverk.
* Organisasjonsfrihet
* Ingen barnearbeid, diskriminering eller tvangsarbeid
* Arbeidsforhold/HMS * Lønninger
* Svanemerket tester til og med luften i fabrikkene

Uansett hvor i verden produksjonen finner sted har Svanemerket kontrollert at fabrikkene tilfredsstiller alle krav til både miljø og arbeidsmiljø.

EU Ecolabel 

EuEcolabelEU Ecolabel - ofte kalt "Blomsten" – er EUs miljømerke. Det er opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen inngår som en del av EØS-avtalen, derfor er Norge også med i ordningen. Miljømerking forvalter EU Ecolabel i Norge på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.

EU Ecolabel fungerer på samme måte som Svanemerket. Produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Les mer her 

 

GOTS - Global Organic Textile Standard

GOTSGOTS er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.

GOTS har egne sertifiseringsorganer som foretar sertifisering og inspeksjoner av merkebrukerne. Det er en forutsetning at organer som søker om godkjenning som GOTS-sertifisør allerede har gyldig akkreditering for å utføre sertifisering i henhold til ISO / IEC Guide 65.

Produsentene som ønsker å bli sertifisert, må betale en årlig sertifiseringsavgift som er individuelt beregnet av sertifiseringsorganene. I tillegg betales en lisensavgift for hvert kalenderår. Ler mer her 

GRS - Global Recycle Standard

GRSGRS er en internasjonal, frivillig, full produktstandard som stiller krav til sertifisering av resirkulert innhold. GRS er ment å imøtekomme behovene til selskaper som ønsker å verifisere resirkulert innhold av produktene (både ferdige og mellomliggende) og for å verifisere ansvarlig sosial, miljømessig og kjemisk praksis i deres produksjon. Målene med GRS er å definere krav for å sikre nøyaktig innhold og gode arbeidsforhold, og at skadelige miljø- og kjemiske påvirkninger minimeres. Dette inkluderer selskaper innen egrenering, spinning, veving og strikking, farging og utskrift og syning i mer enn 50 land.

OEKO-TEX® 

OEKO-TEXOEKO-TEX® består av 18 uavhengige forsknings- og testinstitutter innen tekstil- og lærøkologi i Europa og Japan med kontaktkontorer i mer enn 60 land. Produkter merket med Trygge Tekstiler(OEKO-TEX) skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.

 

FSC - Forest Stewards Council

FSC-merket er et råvaremerke og omfatter både biologisk mangfold, bærekraft og sosiale aspekter. Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen. Mange Brands som er opptatt av å være bærekraftig i hele sin organisasjon bruker kun papir og trykksaker som er merket med FSC

 

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som styrker bønder og arbeidere i fattige land gjennom handel. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, og gjør det mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Les mer på forbrukerrådet